14.10.2014. USPEŠNO ZAVRŠENI ''IV SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI'' Štampa El. pošta

 

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja'' uspešno je, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RS, po četvrti put realizovala tradicionalni Stručni skup ''Sokobanjski medicinski dani'', u predvidjenom terminu - od 10. do 12. oktobra ove godine.

Da podsetimo, Program skupa akreditovan je Odlukom Zdravstvenog saveta RS, бр. 153-02-1979/2014-01 od 19.05.2014, sa temama ''Novine u kardiologiji'' (10.10.2014), ''Infekcije respiratornog sistema'' (11.10.2014) i ''Novine u fizikalnoj medicini i traumatologiji'' (12.10.2014), sa visokim brojem bodova - po 12 bodova za predavače i po 6 bodova za pasivne slušaoce, i namenjen lekarima, farmaceutima, biohemičarima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima i fizioterapeutima.

Na ''IV Sokobanjskim medicinskim danima'' govorilo je više od 40 predavača, a ukupan broj slušalaca bio je preko 1200. Prema ocenama učesnika, ovaj stručni skup, sadržajno i organizacijski, iz godine u godinu napreduje i već se smatra jednim od visoko kvalitetnih skupova u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Inače, Specijalna bolnica ''Sokobanja'' je, kao organizator i domaćin, i ovoga puta učesnicima Skupa prezentovala svoj razvoj, uspešan rad i dostignuća, sa posebnim naglaskom na predstavljanju nove opreme za dijagnostiku i lečenje, kao što su sistem za digitalizaciju rendgena, mobilni bronhoskop, ''Shockwave'' i drugi uredjaji. Povodom početka ''IV Sokobanjskih medicinskih dana'' upriličen je svečani program, na kome je Skup proglasio otvorenim predsednik Upravnog odbora Specijalne bolnice prof.dr Saša Živić, pomoćnik direktora KC Niš, a pozdravne reči uputila je direktorka Udruženja specijalizovanih zdravstvenih ustanova za prevenciju invalidnosti i rehabilitaciju Svetlana Strailović. U umetničkom delu programa, osim tradicionalne dobrodošlice Gospodara Sokograda, glumci Narodnog pozorišta u Beogradu Lepomir Ivković i Boško Puletić, u ulogama vojvoda Stepe Stepanovića i Živojina Mišića, izveli su fragment iz predstave ''Vreme časti i ponosa'', čime se Specijalna bolnica, kao organizator ovog skupa, pridružila brojnim manifestacijama nacionalnog obeležavanja jubileja - jedan vek od početka Velikog rata.

 
01.10.2014. ''IV SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI'' Štampa El. pošta

 

01.10.2014. ''IV SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI''  

 

 

Stručni skup ''IV Sokobanjski medicinski dani'', pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u organizaciji Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja'', biće održan 10, 11. i 12. oktobra ove godine.

 

Programom Skupa predvidjeno je:

 

10.10.2014.god - petak  

 

10:00 - 11:30 - Specijalna bolnica 'Sokobanja'' - ''Novi zavod''

                      Koktel dobrodošlice, promocija sistema za digitalizaciju rendgena i

                      nove opreme za dijagnostiku i lečenje, obilazak Bolnice

 

KURS: "Novine u kardiologiji"

Kongresna sala Hotela ''Moravica''

 

09:00 - Registracija učesnika

 

11:45 - Otvaranje Skupa

 

12:00 - ''Periferna okluzivna arterijska bolest i hipertenzija''       

           Prof. dr Živan Maksimović - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu             

         - ''Savremene metode lečenja visokorizičnih bolesnika sa kompleksnom

            aneurizmom abdominalne aorte''

            Prof. dr Miodrag Jevtić - Nacionalni univerzitet odbrane u Beogradu        

         - ''Hipertenzivna kriza''           

            Prof. dr Goran Koraćević - Klinika za KVB KC Niš    

         - ''Hipertenzija i bubreg''      

            Prof. dr Svetlana Apostolović - Klinika za KVB KC Niš 

         - ''Najnovije preporuke u hipertenziji: da li su i koliko različite od prethodnih i

            zašto?''                  

            Prof. dr  Zorana Vasiljević - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu             

         - ''Primarna i sekundarna prevencija naprasne srčane smrti''       

            Asist. dr sc. med. Tomislav Kostić - Klinika za kardiologiju KC Niš           

         -   Diskusija      

 

14:00 - Koktel            

 

15:00 - ''Primarna PCI u rešavanju akutnog infarkta miokarda u Srbiji''

            Prof. dr Zoran Perišić - Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu    

         - ''Globalni rizik za nastanak ishemijske bolesti srca sa osvrtom na lipidni status''          

            Prof. dr Dragan Dinčić - Vojnomedicinska akademija

         - ''Psihosocijalni faktori rizika na radnom mestu i kardiovaskularna oboljenja''   

            Mr sc. med. dr Ljubodrag Radević - Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš   

         - ''Multifokalna atrijalna tahikardija u akutnim poremećajima plućne funkcije''

            Dr Ivana Filipović - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja   

         - ''Ispitivanje korelacije najčešćih kliničkih simptoma i znakova sa

            najčešćim pozitivnim laboratorijskim nalazima, gasnim analizama,

            ehokardiografskim i elektrokardiografskim promenama u plućnoj

            tromboemboliji''

             Dr sc. med. Ljiljana Isaković - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja  

         - ''Prognostički značaj prisustva mobilnih tromba u desnom srcu u bolesnika

            sa akutnom embolijom pluća''

            Prof. dr Jovan Peruničić - Klinika za urgentnu internu medicinu KC Srbije           

         - ''Terapija bradikardnih poremećaja ritma u akutnom infarktu miokarda''

            Dr sc. med. Aleksandar Stojković - Klinika za KVB KC Niš           

         -  Diskusija, izlazni test, evaluacija kursa

 

17:30 - Svečano otvaranje Skupa, uz umetnički program

 

 

11.10.2014.god - subota  

Kongresna sala Hotela ''Moravica''

 

KURS: "Infekcije respiratornog sistema"

 

08:00 - Registracija učesnika

 

09:00 - ''Kontrola respiratornih infekcija u dece aktivnom i pasivnom imunizacijom''                       

           Prof. dr Andjelka Stojković - Klinika za pedijatriju KC Kragujevac     

         - ''Terapija vanbolničkih pneumonija u dece''        

            Doc. dr Gordana Kostić - Klinika za pedijatriju KC Kragujevac      

         - ''Pneumonije kod dece koja boluju od maligne bolesti''

            Prof. dr Gordana Kostić - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš    

         - ''Rezultati lečenja dece sa vanbolnički stečenom pneumonijom  u  Specijalnoj

             bolnici Sokobanja"          

            Mr sc. med. dr Vesna Bojić - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja 

         - ''Procena težine pneumonije''                 

            Prof. dr Marija Mitić Milikić - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu           

         - ''Preporuke za lečenje infekcija donjeg respiratornog trakta''    

            Prof. dr Djordje Považan - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica          

        - ''Teške pneumonije - dijagnoza i lečenje''            

           Doc. dr Zorica Ćirić - Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu        

 

11:00 - Pauza

 

 

11:15 - ''Pneumonije povezane sa mehaničkom ventilacijom''              

           Doc. dr Miodrag Vukčević - KBC Bežanijska Kosa, Beograd         

         - ''Pneumonije kod pacijenata sa imunskim deficitom''     

            Mr sc. med. dr Slobodan Aćimović - Klinika za pulmologiju VMA            

         - ''Klinički  aspekt  vanbolnički  stečenih pneumonija kod osoba starije životne dobi''     

            Prim. dr sc. med. Ivanka Djorđević - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

         - ''Savremeni tretman egzacerbacije bronhiektazija''        

            Prof. dr Mirna Djurić - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica            

         - ''Bronhiektazije - novi pogledi''         

            Prof. dr Marina Petrović - Klinika za pulmologiju KC Kragujevac   

         - ''Respiratorne infektivne komplikacije kod pacijenata sa karcinomom pluća

            na programu onkološkog tretmana''         

            Prof. dr Milan Rančić - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš                        

        - Diskusija      

 

13:15 - Pauza                      

 

15:00 - ''Hirurško lečenje empijema pleure''                  

           Prof. dr Dragan Subotić - Klinika za grudnu hirurgiju KC Srbije      

         - ''Hirurško lečenje apscesa pluća''            

            Doc. dr Dejan Djurić - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

         - ''Klinički značaj vrednosti nespecifičnih serumskih markera sistemske inflamacije

             kod obolelih od aktivne plućne tuberkuloze sa osvrtom na naša iskustva''                            

             Doc. dr Milan Radović - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš 

          - ''MDR tuberkuloza - naša stvarnost''                

             Dr Gordana Antonijević - Specijalna bolnica Ozren, Sokobanja    

          - ''Mikobakterioze danas''            

             Dr Zoran Stamenković - Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš 

          - ''Značaj bronhoskopije u brzoj dijagnostici sputum negativne tuberkuloze''                              

             Dr Dragan Stanojević - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja        

          - ''Pneumonija kao komplikacija infarkta miokarda''                 

             Dr Ivana Filipović - Specijalna bolnica ''Sokobanja'', Sokobanja   

          -  Diskusija, izlazni test, evaluacija kursa    

 

 

 

12.10.2014.god - nedelja  

Kongresna sala Hotela ''Moravica''

 

KURS: "Novine u fizikalnoj medicini i traumatologiji"

 

08:30 - Registracija učesnika

 

10:00 – ''Fizikalna terapija nakon preloma skeleta u razvoju''

            Asist. dr sc.med. Hristina Čolović - Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i 

            protetiku KC Niš

         - ''Fleksibilna intramedularna fiksacija (ESIN) preloma natkolenice u dece''  

            Dr Nikola Bojović - Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju KC Niš

         - ''Značaj elastične stabilne intramedularne fiksacije u lečenju i ranoj mobilizaciji

             preloma  potkolenice u dece'' 

            Doc. dr Dragoljub Živanović - Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju KC Niš

         - ''Rehabilitacija pacijenata nakon operacije diskus hernije na lumbalnom nivou'' 

            Dr sc. med. Rozita Filipov - Institut za reumatologiju Niška Banja, Niš

         - ''Lečenje otvorenih preloma potkolenica spoljnom skeletnom fiksacijom''         

            Prof. dr Zoran Golubović - Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

         - ''Uticaj savremenih metoda operativnog lečenja na ranu rehabilitaciju kod starijih

             pacijenata sa prelomom kuka''

            Asist. dr sc. med. Predrag Stojiljković - Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

         -  Diskusija

 

12:00 - Pauza

 

13:30 - ''Savremeni koncepti fiksacije i dizanja femoralne i acetabularne komponente

            endoproteze kuka i njihov uticaj na dužinu 'trajanja' proteze''

            Prof. dr Milorad Mitković - Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 

         - ''Artroplastika zgloba kuka - indikacije i principi lečenja''

            Prim. dr Goran Vidić - Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

         - ''Sindrom karpalnog tunela - fizikalna terapija pre i posle operacije''

            Mr sc. med. dr Anita Stanković - Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i 

            protetiku KC Niš

         - ''Osnovni principi masaže i specifičnosti kod sportista''

            Doc. dr Milorad Jerkan - Dom zdravlja Niš

         - ''Značaj scintigrafije kolona u evaluaciji opstipacije kod dece sa disfunkcionalnim

            eliminacionim sindromom''

            Asist. dr sc. med. Vesna Petronijević Živković - Klinika za fizikalnu medicinu,

            rehabilitaciju i protetiku KC Niš

          - ''Algoritam lečenja hronične opstruktivne bolesti pluća''

             Doc. dr Nataša Mujović - Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Srbije

          - Diskusija, izlazni test, evaluacija kursa

 

          - Zatvaranje Skupa

 

          - Koktel - Restoran ''Sokograd''

 

 

Do svih informacija o Stručnom skupu ''IV Sokobanjski medicinski dani'' možete doći klikom na istoimeni baner na ovom sajtu.

 

                                                                                                      ORGANIZACIONI ODBOR

 

 

 
19.05.2014. ODLUKA O AKREDITACIJI STRUČNOG SKUPA ''IV SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI'' - Sokobanja 2014. Štampa El. pošta

 

Zdravstveni savet Republike Srbije objavio je Odluku o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE), бр. 153-02-1979/2014-01, од 19.05.2014, sa Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE (u prilogu Odluke), kojom su akreditovani kursevi predvidjeni programom Stručnog skupa ''IV Sokobanjski medicinski dani'', koji će biti održan od 10. do 12. oktobra ove godine, u organizaciji Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja''.

 

Program Skupa biće realizovan kroz tri kursa:

1. ''Novine u kardiologiji'' - 10.10.2014.

2. ''Infekcije respiratornog sistema'' - 11.10.2014.

3. ''Novine u fizikalnoj medicini i traumatologiji'' - 12.10.2014.

 

Sva tri kursa nose po 6 bodova za pasivno učešće i po 12 bodova za predavače, a namenjeni su lekarima, farmaceutima, biohemičarima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima i fizioterapeutima.

Odluku Zdravstvenog saveta RS, kao i Zbirne tabele ocenjenih programa KE, možete pogledati na internet stranici Zdravstvenog saveta RS http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs ili na ovom sajtu - klikom na baner "IV Sokobanjski medicinski dani", odnosno ovde.

 
19.05.2014. USPEŠNO ZAVRŠENI 36. MEDJUNARODNI SPORTSKI SUSRETI RADNIKA REHABILITACIONIH USTANOVA Štampa El. pošta

 

Tradicionalni medjunarodni susreti sporta, druženja, prijateljstva radnika rehabilitacionih ustanova, čiji je domaćin ove godine bila Specijalna bolnica ''Sokobanja'', uspešno su održani od 14. do 18. maja.

Sa ukupno 253 takmičara, učestvovalo je 15 ekipa, predstavnika rehabilitacionih ustanova u kojima rade, i to iz Moskve, Igala, Mataruške Banje, Arandjelovca, Gamzigradske Banje, Starog Slankamena, Zlatibora, Vrnjačke Banje, Niške Banje, Prolom Banje, Ribarske banje, Melenaca, Mladenovca, kao i dve ekipe iz Sokobanje - ekipa Specijalne bolnice ''Banjica'' i ekipa domaćina Specijalne bolnice ''Sokobanja''.

Sportska takmičenja odvijala su se u sedam disciplina: mali fudbal (muškarci), odbojka (muškarci i žene), streljaštvo (muškarci i žene), plivanje (muškarci i žene), stoni tenis (muškarci i žene), šah (muškarci) i pikado (žene).

Najuspešnija ženska ekipa bila je ekipa Specijalne bolnice ''Merkur'' iz Vrnjačke Banje, a najuspešnija muška - ekipa Specijalne bolnice ''Sokobanja''.

Pobednik 36. medjunarodnih sportskih susreta radnika rehabilitacionih ustanova bila je ekipa Specijalne bolnice ''Merkur'' iz Vrnjačke Banje. Sa samo jednim bodom manje, drugo mesto u generalnom plasmanu osvojila je ekipa domaćina - Specijalne bolnice ''Sokobanja'', a treća je bila ekipa Instituta ''Selters'' iz Mladenovca.

Pehar za fer-plej dodeljen je ekipi Instituta ''Moskva'' iz Rusije.

Po odluci Skupštine Susreta, domaćin sledećih 37. medjunarodnih sportskih susreta radnika rehabilitacionih ustanova biće Specijalna bolnica Zlatibor Čigota.

Prema iskazanim utiscima učesnika, Specijalna bolnica ''Sokobanja'' se i ove godine, po četvrti put, pokazala kao dobar domaćin. Inače, da podsetimo, Specijalna bolnica ''Sokobanja'' bila je jedan od osnivača ovog tradicionalnog okupljanja radnika rehabilitacionih ustanova, uz specijalne bolnice Zlatibor i ''Merkur'' iz Vrnjačke Banje. Prvi susreti održani su 1979.godine u Vrnjačkoj Banji, a odmah sledeće 1980.godine Specijalna bolnica ''Sokobanja'' bila je prvi put domaćin sportskog nadmetanja i druženja ekipa iz srodnih ustanova.

 
05.05.2014. SPECIJALNA BOLNICA ‘’SOKOBANJA’’ – DOMAĆIN 36. MEDJUNARODNIH SPORTSKIH SUSRETA RADNIKA REHABILITACIONIH USTANOVA Štampa El. pošta

 

Specijalna bolnica ‘’Sokobanja’’ biće domaćin 36. medjunarodnih sportskih susreta radnika rehabilitacionih ustanova, koji će biti održani od 14. do 18.maja.

Reč je o tradicionalnim susretima sporta, druženja, prijateljstva zaposlenih u specijalnim bolnicama i drugim rehabilitacionim ustanovama, koji će ove godine okupiti preko 200 učesnika iz naše zemlje, Crne Gore i Rusije.

 

Sportska takmičenja biće organizovana u sledećim disciplinama:

- mali fudbal - muškarci,

- odbojka - muškarci i žene,

- streljaštvo - muškarci i žene,

- plivanje - muškarci i žene,

- stoni tenis - muškarci i žene,

- šah - muškarci,

- pikado - žene.

 

36. medjunarodni sportski susreti radnika rehabilitacionih ustanova biće svečano otvoreni u sredu 14.maja u 19,00 časova u Bašti ‘’Stari Sokograd’’.

 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 8 od 26
 
Baner