01.09.2016. PROGRAM ‘’VI SOKOBANJSKIH MEDICINSKIH DANA’’ Štampa El. pošta


''VI Sokobanjski medicinski dani''


21. do 23. oktobra 2016.

Sokobanja - Kongresna sala Hotela ''Moravica''

Organizator - Specijalna bolnica ''Sokobanja''


P R O G R A M


21.10.2016.god - petak

SEMINAR: ''Novine u lečenju kardiovaskularnih bolesti''


08,00 - 08,45 - Registracija učesnika

08,45 - 09,00 - Svečano otvaranje


09,00 - 09,30 - ''Ehokardiografska procena pacijenata za perkutano zatvaranje strukturalnih oštećenja interatrijalne pregrade''

                      Prof. dr Ljiljana Jovović, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

09,30 - 10,00 - ''Ehokardiografska procena veštačkih srčanih proteza''

                      Doc.dr Aleksandra Nikolić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

10,00 - 10,30 - ''Aneurizma i pseudoaneurizma leve komore – ehokardiografska dijagnostika''

                      Prim. dr Slobodan Tomić, Institut za kardiovaskularne bolesti „ Dedinje“, Beograd

10,30 - 11,00 - ''Značaj procene rizika od krvarenja u lečenju plućne tromboembolije''

                      Prof. dr Slobodan Obradović, Medicinski fakultet Univerzteta odbrane u Beogradu

11,00 - 11,30 - ''Terapija hitnih stanja u dečjoj kardiologiji''

                      Prof.dr Ljiljana Pejčić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

11,30 - 12,00 - ''Kardiorenalni sindrom''

                      Asist. dr Emina Kostić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

12,00 - 13,30 - Pauza


                    - 12,00 - 12,45 - Simpozijum farmaceutske kompanije ''Medtronic''

                    ''Novine u dijagnostici i srčanoj elektrostimulaciji''

                              • ''Novi pristupi u dijagnostici i lečenju sinkopa''

                                 Dr Ognjen Gudelj, Klinika za kardiologiju VMA (15min)

                              • ''Injektibilni srčani monitor - prikaz slučaja''

                                 Dr Ivica Đurić, Klinika za kardiologiju VMA (15min)

                              • ''Terapija srčane insuficijencije biventrikularnim pejsmejkerom''

                                 Asist. dr Tomislav Kostić, Klinika za KVB KC Niš (15min)

                    - 12,45 - 13,00 - Mini simpozijum farmaceutske kompanije ''Boehringer Ingelheim''

                    - 13,00 - 13,30 - Koktel


13,30 - 14,00 - ''Uticaj različitih beta blokatora na funkciju trombocita kod pacijenata sa koronarnom bolešću srca na dvojnoj antiagregacionoj terapiji''

                      Asist. dr Vladimir Ignjatović, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

14,00 - 14,30 - ''Specifičnosti akutnog koronarnog sindroma kod žena''

                      Dr Ivana Filipović, Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja'', Sokobanja

14,30 - 15,00 - ''Savremeni pristup kanalopatijama''

                      Dr Slađana Božović-Ožegović, Institut za kardiovaskularne bolesti „ Dedinje“, Beograd

15,00 - 15,30 - ''Primarna i sekundarna prevencija naprasne srčane smrti''

                      Asist. dr Tomislav Kostić, Klinika za kardiovaskularne bolesti KC Niš

15,30 - 16,00 - ''Komparativne karakteristike pojedinih novih oralnih antikoagulanasa za primenu u atrijalnoj fibrilaciji''

                      Dr Violeta Ranđelović-Krstić, Klinika za kardiologiju VMA, Beograd

16,00 - 16,30 - ''Preoperativna kardiološka evaluacija u elektivnoj nekardiološkoj hirurgiji''

                      Dr sc. med. Marina Jović, Klinika za kardiologiju KC Kragujevac


16,30 - 19,10 - Diskusija

19,10 - 19,30 - Izlazni test

                    - Evaluacija seminara22.10.2016.god - subota

SEMINAR: ''Astma, HOBP i pridružene bolesti - novine u proceni težine i terapijskom pristupu''


08,00 - 08,45 - Registracija učesnika

08,45 - 09,00 - Svečano otvaranje


09,00 - 09,10 - ''Opterećenje društva hroničnim bolestima disajnih puteva''

                      Prof. dr Branislava Milenković, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

09,10 - 09,20 - ''Astma i hronična opstruktivna bolest pluća: sličnosti, razlike, preklapanja''

                      Prof. dr Marija Mitić-Milikić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

09,20 - 09,30 - ''Fenotipovi HOBP''

                      Prof. dr Aleksandra Dudvarski-Ilić, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

09,30 - 09,40 - ''ACOS - overlap sindrom''

                      Prof. dr Ivan Kopitović , Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

09,40 - 09,50 - ''Udruženost bronhiektazija i HOBP - BAKOS''

                      Prof. dr Đorđe Považan, dr sc.med. Dušan Škrbić, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

09,50 - 10,00 - ''Tretman stabilne HOBP - nekada je manje više!''

                      Prof. dr Biljana Zvezdin, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

10,00 - 10,10 - ''Menadžment akutnih egzacerbacija kod pacijenata sa HOBP''

                      Doc.dr Biljana Ilievska-Poposka, Institut Belodrobni zaboluvanja i tuberkuloza, Skopje, Makedonija

10,10 - 10,20 - ''Kako razlikovati egzacerbaciju od pneumonije u HOBP''

                      Prof. dr Marina Petrović, Klinika za plućne bolesti KC Kragujevac

10,20 - 10,30 - ''Lečenje teške HOBP ''

                     Ppuk. dr ĐorđeTaušan, Klinika za plućne bolesti VMA, Beograd

10,30 - 10,40 - ''NIV u terapiji HOBP''

                      Prof. dr Miodrag Vukčević, KBC Zemun, Beograd

10,40 - 10,50 - ''Mehanička ventilacija kao model liječenja teškog pogoršanja HOBP''

                      Prof. dr Peđa Kovačević, Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

10,50 - 11,00 - ''Endoskopsko lečenje opstruktivnih bolesti pluća''

                      Asist. dr Spasoje Popević, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


11,00 - 11,45 - Diskusija

11,45 - 12,00 - Pauza


12,00 - 12,10 - ''Fenotipovi astme''

                      Doc. dr Vladimir Žugić, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

12,10 - 12,20 - ''Astma kod trudnoće''

                      Prof. dr Ivana Stanković, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

12,20 - 12,30 - ''Astma u adolescenciji''

                      Prof. dr Zorica M. Živković, KBC ''Dr Dragiša Mišović'', Beograd

12,30 - 12,40 - ''Pravilna primena inhalatorne terapije u lečenju astme kod dece''

                      Doc. dr Gordana Kostić, Klinika za pedijatriju KC Kragujevac

12,40 - 12,50 - ''Vitamin D i astma''

                      Prim. dr Maja Slavković-Jovanović, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš

12,50 - 13,00 - ''Plućne komplikacije kod dece sa malignim bolestima''

                      Prof. dr Gordana Kostić, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš

13,00 - 13,10 - ''Pušenje i astma''

                      Asist. dr Sanja Hromiš, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

13,10 - 13,20 - ''Teška astma u dečjem uzrastu''

                      Dr Mirjana Živanović, Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja


13,20 - 14,05 - Diskusija


14,05 - 14,20 - Satelitski simpozijum ''GlaxoSmithKline''


14,20 - 14,50 - Pauza za ručak


14,50 - 15,00 - ''Kolonizacija disajnih puteva kod obolelih od HOBP''

                      Prof. dr Tatjana Pejčić, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

15,00 - 15,10 - ''Komplikacije bronhoskopije kod pacijenata sa opstruktivnim bolestima pluća''

                      Dr Živka Uskoković-Stefanović, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

15,10 - 15,20 - ''Udruženost tuberkuloze i hronične opstruktivne bolesti pluća''

                      Dr sc. med. Petra Svetina, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Slovenija

15,20 - 15,30 - ''Ispitivanje plućne funkcije spirometrijom kod pacijenata sa aktivnom plućnom TBC i neprepoznatom HOBP''

                      Doc. dr Milan Radović, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

15,30 - 15,40 - ''Hronična opstruktivna bolest pluća i plućna hipertenzija''

                     Prim. asist. dr Robert Marčun, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Slovenija

15,40 - 15,50 - ''Terapijski pristup kardiovaskularnom bolesniku koji ima HOBP''

                      Prim. dr Nada Vasić, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

15,50 - 16,00 - ''Udruženost hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i dijabetesa''

                      Prof. dr Vesna Škodrić, Klinika za pulmologiju KC Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

16,00 - 16,10 - ''Hematološki poremećaji obolelih od HOBP''

                      Prof. dr Lidija Ristić, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

16,10 - 16,20 - ''Udruženost karcinoma pluća i HOBP''

                      Prof. dr Milan Rančić, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

16,20 - 16,30 - ''Značaj pothranjenosti u HOBP''

                      Doc. dr Zorica Ćirić, Klinika za plućne bolesti i TBC Knez Selo, KC Niš

16,30 - 16,40 - ''Depresija kod bolesnika sa astmom u odnosu na bolesnike sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća''

                      Asist. dr Violeta Kolarov, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica


16,40 - 17,25 - Diskusija

17,25 - 17,40 - Izlazni test

17,40 - 17,50 - Evaluacija seminara23.10.2016.god - nedelja

SEMINAR: "Savremeni pristup u lečenju i rehabilitaciji ortopedskih, reumatoloških i respiratornih oboljenja"


08,30 - 08,45 - Registracija učesnika

08,45 - 09,00 - Svečano otvaranje


09,00 - 09,30 - ''Neuromotorički i funkcionalni ishod kod dece rođene u terminu sa hipoksično ishemičnom encefalopatijom''

                      Doc. dr Aleksandra Matić , Klinika za pedijatriju. Institut za zaštitu dece i omladine Vojvodina, Novi Sad

09,30 - 10,00 - ''Značaj rehabilitacije u kompleksnom lečenju devojčice sa kongenitalnom obostranom agenezijom tibije''

                      Doc. dr Vesna Petronijević-Živković, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku KC Niš

10,00 - 10,30 - ''Respiratorna rehabilitacija pulmoloških oboljenja dece u Specijalnoj bolnici Sokobanja''

                      Prim. dr Gordana Vidanović , Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja'', Sokobanja

10,30 - 11,00 - ''Lečenje povreda ekstremiteta izazvanih poljoprivrednim mašinama''

                      Prof. dr Zoran Golubović, Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

11,00 - 11,30 - ''Subaksijalne povrede vratnog dela kičme''

                      Doc. dr Aleksandar Kostić, Klinika za neurohirurgiju KC Niš


11,30 - 12,00 - Pauza


12,00 - 12,30 - ''Smrznuto rame, manjak hrabrosti ili prolazno stanje''

                      Prim. dr Goran Vidić, ZC Aleksinac

12,30 - 13,00 - ''Reviziona artroplastika kuka''

                      Asist. dr Predrag Stojiljković, Klinika za ortopediju i traumatologiju KC Niš

13,00 - 13,30 - ''Mere opreza pri različitim hiruškim pristupima pri implantaciji endoproteza kuka ''

                      Doc. dr Mirjana Kocić, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku KC Niš

13,30 - 14,00 - ''Balneoterapija u lečenju reumatskih bolesnika''

                      Dr sc. med. Rozita Filipov, Institut za reumatologiju Niška Banja

14,00 - 14,30 - ''Medikamentozna terapija osteoporoze''

                      Prim. dr Mirjana Karadžić, Institut za reumatologiju Niška Banja


14,30 - 16,45 - Diskusija

16,45 - 17,00 - Izlazni test

                      - Evaluacija seminara

 
 
Baner