20.03.2015. U SUSRET NASTUPAJUĆOJ SEZONI - SA NOVOM MEDICINSKOM OPREMOM Štampa El. pošta


Kao i svake godine, Specijalna bolnica sa prvim prolećnim danima počinje intenzivne pripreme za nastupajuću letnju sezonu. U ovom periodu prioritetno mesto svakako zauzimaju radovi na krečenju i uredjivanju sezonskih objekata i dvorišnih prostora, a uz to se vrše i pripreme kapaciteta i sadržaja, kao i organizacija rada službi, u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Nivo kvaliteta pružanja medicinskih usluga, uz stručni kadar i primenu smernica i preporuka svetske medicine, iz godine u godinu se povećava kontinuiranom nabavkom najsavremenije medicinske opreme za dijagnostiku i terapiju. U tom kontekstu su u 2014.godini učinjeni krupni koraci. Nabavljeni su: mobilni bronhoskop, sistem za digitalizaciju rendgena, ergospirometar, aparat za iskašljavanje, NIV sa ovlaživačem, ultrazvučni aparat za kardiologiju sa kardiološkom sondom, holter EKG-a. Laboratorija je dobila nove uredjaje: hematološki analajzer, koagulator, sisteme za hematološku i mikroskopsku analizu urina, autoklav. Uz nabavku terapijskih stolova i ležajeva za lokomotornu i kinezi terapiju, lokomotorna rehabilitacija je obogaćena savremenom opremom, kao što su: aparat za ''Schockwave'' terapiju, uredjaj za kontinualno pomeranje kuka i kolena, aparat za magnetoterapiju, aparati za kombinovanu elektroterapiju. Kompletnu nabavku medicinske opreme Specijalna bolnica je izvršila iz sopstvenih sredstava.

 
 
Baner