Štampa El. pošta

Specijalna bolnica „Sokobanja“

 

Indikacije

Hronična opstruktivna bolest pluća-HOBP

Astma

Hronična respiracijska insuficijencija

Alergijska i inflamatorna oboljenja gornjih disajnih puteva (rinitisi, sinuzitisi)

Pneumonije i ostale infekcije pluća

Bronhiektazije

Akutna stanja iz oblasti respiratorne medicine ( plućna embolija, akutna respiracijska insuficijencija, hemoptizije,itd.)

Oboljenja plućne maramice (pleuralni izlivi, empijem pleure, pneumotoraks)

Sarkoidoza

Plućne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticijuma

Hipoventilacioni sindromi i "sleep apnea" sindrom

Akutna i hronična kardiološka oboljenja (AIM, koronarna bolest, hipertenzivne krize, poremećaji srčanog ritma, kardiomiopatije, srčana insuficijencija)

Lokomotorna i koštano-zglobna oboljenja i postraumatska stanjaDijagnostika i terapije

 Plućne dijagnostičke i terapijske procedure:

- kompletna biohemijsko-hematološka i mikrobiološka laboratorijska ispitivanja


- kožni testovi na inhalacione alergene


- pulsna oksimetrija

- spirometrija sa bronhodilatatornim testom


- telesna pletizmografija


- koeficijent difuzije i transfer faktor za CO

- ergospirometrija

- gasne analize arterijske krvi i acidobazni status

-neinvazivna mehanička ventilacija


- kompletna RTG i UZ dijagnostika: RTG pluća i srca, ultrazvuk plućne maramice, ultrazvuk gornjeg abdomena i male karlice, ultrazvuk mekih tkiva (dojka, štitna žlezda, testisi itd), dopler krvnih sudova

     

- šestominutni test hodom

- bronhoskopija, sa svim tehnikama za dijagnostiku centralnih i perifernih promena u plućima i medijastinumu


- pleuralne punkcije (dijagnostičke i terapijske)


- pleurodeza i palijativno zbrinjavanje recidivirajućih pleuralnih izliva  ekstrapulmonalnih malignoma (dojka)

- torakalna drenaža empijema pleure i pneumotoraksa

- perkutana iglena biopsija pleure

- perkutana iglena biopsija perifernih lezija pluća

 

Kardiološka dijagnostika:

-  EKG


- test opterećenja (Tredmil)


- holter EKG


- holter arterijskog pritiska

- EHO srca


Respiratorna  fizikalna terapija i rehabilitacija i rehabilitacija koštano-zglobnih i

neuromišićnih oboljenja odraslih i dece:

- inhalaciona (aerosol) terapija, prirodna i aparaturna, sa i bez dodatka lekova (bronhodilatatori, sekretolitici)-trening respiratorne muskulature (dirigovana ventilacija, vežbe produženog ekspirijuma, vežbe dijafragmalnog disanja)- položajna drenaža, uz manuelnu ili aparaturnu vibromasažu grudnog koša


- kondicione vežbe- individualni i kolektivni zdravstveno-vaspitni rad (škola odvikavanja od pušenja cigareta, edukacija o pravilnoj upotrebi pumpica, inhalatora i kiseoničnih koncentratora, edukacija obolelih o promeni životnih navika i higijensko-dijetetskom režimu itd)


- kineziterapija


- elektroterapija


- magnetoterapija


- terapija ultrazvukom

- laseroterapija


- hidroterapija


- hidrokineziterapija


- shockwave terapija

- peloidoterapija


- termoterapija (parafin)

- fototerapija (bioptron lampa, infra-ruž)


 
 
Baner

Trenutno online

Imamo 17 gostiju na mreži