Štampa El. pošta

JAVNE NABAVKE 2018


Plan javnih nabavki 2018 preuzmi- Javna nabavka dobara - Lekovi JN26/2

   Objavljeno 16.01.2018. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/2, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi- Javna nabavka dobara - Životne namirnice JN26/1

   Objavljeno 10.01.2018. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/1, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN23/1

   Objavljeno 05.01.2018. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/1, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi