Štampa El. pošta

JAVNE NABAVKE 2017


Plan javnih nabavki 2017 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 1 2017 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 2 2017 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 3 2017 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 4 2017 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 5 2017 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 6 2017 preuzmi


- Javna nabavka dobara - Uniforme za zaposlene JN23/18

   Objavljeno 27.12.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/18, preuzmi 

    * Konkursna dokumentacija izmena 1 za JN23/18, preuzmi

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka radova - Tekuće održavanje Novog zavoda JN26/6

   Objavljeno 12.12.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/6, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 2, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija izmena br. 1 za JN26/6, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija izmena br. 2 za JN26/6, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija izmena br. 3 za JN26/6, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Ultrazvučni kolor dopler aparat JN23/17

   Objavljeno 14.11.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/17, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka radova - Tekuće održavanje objekata bolnice JN26/5

   Objavljeno 01.11.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/5, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 2, preuzmi 

    * Odgovor na pitanje 3, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija, izmena br. 1, za JN26/5, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora, preuzmi


- Javna nabavka usluga- Tekućeg održavanja vodovodnog sistema, kanalizacije i napajanje termomineralnom vodom objekata bolnice JN24/6

   Objavljeno 20.10.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/6, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Energenti za grejnu sezonu 2017/2018 za partiju 2-ugalj i za partiju 3-drva JN27/5

   Objavljeno 29.09.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/5, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziiva za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi


- Javna nabavka usluga- Redovnog održavanja sistema centralnog grejanja u svim objektima bolnice JN24/5

   Objavljeno 28.09.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/5, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka usluga- Redovnog održavanja i servisiranja liftova JN24/4

   Objavljeno 12.09.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/4, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Nabavka sitnog inventara za potrebe dijagnostičke službe JN23/16

   Objavljeno 23.08.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/16, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Energenti za grejnu sezonu 2017/2018 JN26/4

   Objavljeno 04.08.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/4, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 2, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora partija 1, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka partija 2, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Biohemijski analizator JN23/15

   Objavljeno 26.07.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/15, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi


- Javna nabavka usluga- Redovno održavanje, servisiranje kuhinjskih aparata, rashladnih uređaja, mašina za pranje, sušenje i peglanje veša i klima uređaja JN24/3

   Objavljeno 14.07.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/3, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN24/3, izmena br. 1, preuzmi 

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Tekstilni proizvodi JN23/14

   Objavljeno 05.07.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/14, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Sredstva za dezinfekciju JN23/13

   Objavljeno 04.07.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/13, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Sredstva za dezinfekciju JN23/12

   Objavljeno 02.06.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/12, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN23/12, izmena 1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Nabavka računarske opreme i rezervnih delova za održavanje računarske opreme JN23/11

   Objavljeno 31.05.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/11, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Administrativni materijal JN23/10

   Objavljeno 30.05.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/10, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora - partija 1, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Goriva za službena vozila JN23/9

   Objavljeno 24.05.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/9, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Nabavka putničkog automobila JN23/8

   Objavljeno 11.05.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/8, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Tekstilni proizvodi JN23/7

   Objavljeno 26.04.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/7, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN23/7 izmena br. 1, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 2, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka partija 4, preuzmi


- Javna nabavka usluga održavanja informacionog sistema, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/3

   Objavljeno 25.04.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/3, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka usluga - Usluge osiguranja JN24/2

   Objavljeno 21.04.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/2, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN24/2, izmena br. 1, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Tehnički materijal, Partija 2 - Elektromaterijal JN23/6

   Objavljeno 29.03.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/6, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara- Lekovi, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/2

   Objavljeno 23.03.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/2, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora partija 1, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora partija 2, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora partija 1, preuzmi


- Javna nabavka usluga - Mesečno održavanje knjigovodstvenog programa i programa za plate, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/1

   Objavljeno 22.03.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/1, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene JN23/5

   Objavljeno 14.03.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/5, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 2, preuzmi 

    * Odgovor na pitanje 3, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN23/5, izmena br. 1, preuzmi 

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN23/5, izmena br. 2, preuzmi 

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 4, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN23/5, izmena br. 3, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Sonda za ultrazvuk JN23/4

   Objavljeno 02.03.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/4, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Tehnički materijal JN23/3

   Objavljeno 01.03.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/3, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 2, preuzmi 

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Lekovi JN26/3

   Objavljeno 01.02.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/3, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka partija 6, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Sanitetski materijal JN23/2

   Objavljeno 27.01.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/2, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi   

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Životne namirnice JN26/2

   Objavljeno 19.01.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/2, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 13, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Reagensi, hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN26/1

   Objavljeno 13.01.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN26/1, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 1, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija - izmena 1 za JN26/1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 2, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija - izmena 2 za JN26/1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 3, preuzmi

    * Odgovor na pitanje 4, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija - izmena 3 za JN26/1, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi  

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi 

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 13, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 14, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 15, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 16, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 17, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 18, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 19, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 20, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 21, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 22, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 23, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN23/1

   Objavljeno 09.01.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/1, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka usluga - Servis vozila JN24/1

   Objavljeno 10.01.2017. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/1, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi