Štampa El. pošta


JAVNE NABAVKE 2016


Plan javnih nabavki 2016 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 1 2016 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 2 2016 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 3 2016 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 4 2016 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 5 2016 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 6 2016 preuzmi

Izmena plana javnih nabavki br. 7 2016 preuzmi


-Javna nabavka dobara - Energenti za grejnu sezonu 2016/2017, za partiju 3 - drva. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 27/9

   Objavljeno 02.12.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN 27/9, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

   * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


    * Odluka o izmeni ugovora, preuzmi


-Javna nabavka radova - Građevinsko - zanatski radovi na tekućem održavanju objekata, otvoreni postupak JN 5/2016

   Objavljeno 08.11.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN 5/2016, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

   * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora, preuzmi


-Javna nabavka dobara - Energenti za grejnu sezonu 2016/2017, otvoreni postupak JN 4/2016

   Objavljeno 13.10.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN 4/2016, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje, preuzmi

    * Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN 4/2016, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi

   * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

   * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

   * Odluka o izmeni ugovora, preuzmi


-Javna nabavka usluga Redovnog održavanja sistema centralnog grejanja u svim objektima bolnice JN24/4

   Objavljeno 29.09.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/4, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka dobara - Životne namirnice - jaja,

pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN27/8

   Objavljeno 14.09.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/8, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju postupka, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka dobara, Nabavka reprezentativnog materijala JN23/16

   Objavljeno 24.08.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/16, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odgovor na pitanje, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi


-Javna nabavka usluga Redovnog održavanja i servisiranja liftova JN24/3

   Objavljeno 19.08.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/3, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka dobara, Tekstilni proizvodi JN23/15

   Objavljeno 05.08.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/15, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN23/15 - izmena br.1, preuzmi

    * Odgovor na pitanje, preuzmi

    * Odgovor na pitanje br.2, preuzmi

    * Konkursna dokumentacija za JN23/15 - izmena br.2, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi-Javna nabavka dobara, Sredstva za dezinfekciju za partiju 5 JN23/14

   Objavljeno 25.07.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/14, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi


-Javna nabavka usluga, Redovno održavanje, servisiranje kuhinjskih aparata, rashladnih uređaja, mašina za pranje, sušenje i peglanje veša i klima uređaja JN24/2

   Objavljeno 08.07.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/2, preuzmi 

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka usluga, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Usluga servisiranja ultrazvučnog aparata JN27/7

   Objavljeno 14.06.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/7, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka dobara, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Reagensi, hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN27/6

   Objavljeno 01.06.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/6, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka dobara, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Sredstva za dezinfekciju za period od 1 meseca JN27/5

   Objavljeno 30.05.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/5, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka usluga, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Održavanje informacionog sistema JN27/4

   Objavljeno 18.05.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/4, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Goriva za službena vozila JN23/13

   Objavljeno 26.04.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/13, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Računarska oprema JN23/12

   Objavljeno 15.04.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/12, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka usluga - Osiguranje JN24/1

   Objavljeno 08.04.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN24/1, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Izmena br. 1 konkursne dokumentacija za JN24/1, preuzmi 

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Administrativni materijal JN23/11

   Objavljeno 05.04.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/11, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi


-Javna nabavka usluga, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Servisiranje ultrazvučnog aparata JN27/2

   Objavljeno 25.03.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/2, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Tehnički materijal JN23/10

   Objavljeno 21.03.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/10, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi.

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka dobara, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Lekovi JN27/3

   Objavljeno 17.03.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/3, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Aparat za destilaciju JN23/9

   Objavljeno 15.03.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/9, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


-Javna nabavka usluga, Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Održavanje knjigovodstvenog programa i programa za plate JN27/1

   Objavljeno 01.03.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN27/1, preuzmi 

    * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Sanitetski materijal JN23/8

   Objavljeno 29.02.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/8, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Tehnički materijal JN23/7

   Objavljeno 22.02.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/7, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi


- Javna nabavka radova - Zamena keramičkih pločica i stolarije u objektu kupatila Banjica JN25/1

   Objavljeno 12.02.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN25/1, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara -Papirna galanterija JN23/6

   Objavljeno 11.02.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/6, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Izmenjena konkursna dokumentacija, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara -Proizvodi za čišćenje i poliranje JN23/5

   Objavljeno 10.02.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/5, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o poništenju postupka, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara -Nabavka pića JN23/4

   Objavljeno 05.02.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/4, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene i ostali PVC pribor JN23/3

   Objavljeno 04.02.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/3, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Sredstva za dezinfekciju JN23/2

   Objavljeno 26.01.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/2, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Izmenjena konkursna dokumentacija, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2, preuzmi

    * Izmenjena konkursna dokumentacija 2, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, preuzmi

    * Obaveštenje o poništenju postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Reagensi, hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN3/2016

   Objavljeno 21.01.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN 3/2016, preuzmi

    * Poziv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Izmena konkursne dokumentacije, preuzmi

    * Izmena konkursne dokumentacije 2, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, preuzmi

    * Izmena konkursne dokumentacije 3, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 13, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 14, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 15, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 16, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 17, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 18, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 19, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 20, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 21, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 22, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Lekovi JN2/2016

   Objavljeno 19.01.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN2/2016, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Pitanja i odgovori, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Odluka o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o obustavi postupka, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora, preuzmi


- Javna nabavka dobara - Životne namirnice JN1/2016

   Objavljeno 18.01.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN1/2016, preuzmi 

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi

    * Odluka o izmeni ugovora za Partiju 3. preuzmi


- Javna nabavka dobara - Medicinski kiseonik i gasovi pod pritiskom JN23/1

   Objavljeno 11.01.2016. god.

    * Konkursna dokumentacija za JN23/1, preuzmi 

    * Izmenjena konkursna dokumentacija za JN23/1, preuzmi

    * Poziiv za podnošenje ponude, preuzmi

    * Odluka o dodeli ugovora, preuzmi

    * Obaveštenje o zaključenom ugovoru, preuzmi