Unutrašnja organizacija bolnice Print E-mail

U Specijalnoj bolnici se organizuju sledeće jedinice:

I Uprava

II Služba za bolničko lečenje i rehabilitaciju odraslih sa dnevnom bolnicom        

III Služba za bolničko lečenje i rehabilitaciju dece sa dnevnom bolnicom              

IV Služba za specijalističko konsultativne preglede sa laboratorijom i rentgen dijagnostikom

V Bolnička apoteka

VI Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

VII Služba za tehničke i druge slične poslove


Uprava bolnice:                            

      

  • Dr Milanović Vesna, v.d. direktora Bolnice
  • Dr Stanojević Dragan, pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju odraslih sa dnevnom bolnicom
  • Prim. Dr Vidanović Gordana, pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju dece sa dnevnom bolnicom
  • Dr  Živanović Mirjana, pomoćnik direktora za specijalističko-konsultativne preglede sa laboratorijom i rentgen dijagnostikom
  • Dr Bogdanić Dragan, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove