Унутрашња организација болнице Штампа Ел. пошта

У Специјалној болници се организују следеће јединице:

I Управа

II Служба за болничко лечење и рехабилитацију одраслих са дневном болницом

III Служба за болничко лечење и рехабилитацију деце са дневном болницом

IV Служба за специјалистичко консултативне прегледе са лабораторијом и рентген дијагностиком

V Болничка апотека

VI Служба за правне и економско-финансијске послове

VII Служба за техничке и друге сличне послове


Управа болнице:         

  • Др Милановић Весна , в.д. директорa Болнице
  • Др Станојевић Драган, помоћник директора за болничко лечење и рехабилитацију одраслих са дневном болницом
  • Прим. Др Видановић Гордана, помоћник директора за болничко лечење и рехабилитацију деце са дневном болницом
  • Др Живановић Мирјана, помоћник директора за специјалистичко-консултативне прегледе са лабораторијом и рентген дијагностиком
  • Др Богданић Драган, помоћник директора за немедицинске послове